Home » Michelangelo: Nepokojný život by Antonio Forcellino
Michelangelo: Nepokojný život Antonio Forcellino

Michelangelo: Nepokojný život

Antonio Forcellino

Published
ISBN :
Hardcover
320 pages
Enter the sum

 About the Book 

Díky své důvěrné znalosti Michelangelova díla (věnoval se mimo jiné restaurování proslulého Mojžíše) stejně jako Michelangelovy literární pozůstalosti, osobní korespondence i účtů za nesčetné zakázky dokázal Forcellino propojit líčení bouřlivéhoMoreDíky své důvěrné znalosti Michelangelova díla (věnoval se mimo jiné restaurování proslulého Mojžíše) stejně jako Michelangelovy literární pozůstalosti, osobní korespondence i účtů za nesčetné zakázky dokázal Forcellino propojit líčení bouřlivého života velkého Florenťana s hlubokým vhledem do intimních stránek jeho osobnosti. Velký umělec tak obrazně sestupuje z kamenného piedestalu a předstupuje před nás jako člověk z masa a kostí, potýkající se s obtížnou, někdy až tyranskou povahou, komplikovanými vztahy se svými nejbližšími, zejména s otcem Ludovikem, i strachem z chudoby a potřebou finančně zajistit svou rodinu ve (většinou vzdálené) Florencii. A. Forcellino dovede mistrně propojit osobní životopis s obrazem doby. Můžeme tak nahlédnout do politicky nestabilní Florencie zmítané mezi republikánstvím a medicejskou svévolí, do prostředí římské papežské kurie, zasažené vlivem reformačních idejí a pak opět očišťované pod bdělým okem inkvizice, a z většího nadhledu vidíme Itálii jako šachovnici zájmů místních států i evropských velmocí, habsburské říše a Francie. S osobním příběhem umělce a líčením jeho doby se prolínají osudy jeho nejslavnějších děl – Davida, vatikánské Piety, medicejských náhrobků ve Florencii i náhrobku Julia II. v Římě, i děl malířských – monumentální freskové výzdoby Sixtinské kaple, Posledního soudu a fresek v Pavlově kapli, které představují vyvrcholení Michelangelova malířského vývoje. Autorova erudice umožňuje detailně sledovat vývoj sochařské i malířské techniky výjimečného umělce, Forcellinovo líčení jemností mistrovy práce si přitom v dramatičnosti nezadá s událostmi, na jejichž pozadí díla vznikala. Dramatickými tóny je vylíčen také sám závěr Michelangelova života, kdy ve strachu před hrozící inkvizicí a stíhán ztrátami nejbližších neúnavně pracoval na stavbě chrámu svatého Petra ve Vatikánu. Knihu doprovází rozsáhlá obrazová příloha umožňující seznámení se všemi stránkami Michelangelovy tvorby, od těch nejznámějších, monumentálních děl, až k méně známým, intimním pracím a náčrtům.